Ģitārspēles apmācība

2023./2024. mācību gadā reģistrācija tikai uz e-pastu: ekorsaks4@edu.riga.lv

Ģitāra – mūsdienīgs un daudzveidīgs mūzikas instruments, viens no populārākajiem un atpazīstamākajiem mūzikas instrumentiem, klātesošs gandrīz visos mūzikas stilos un žanros, dažādos izpildītāju sastāvos – mazās “ugunskura” kompānijās, grupās, orķestros, solo izpildījumā.

Lai arī šķiet, ka ģitāru spēlē visi, kam nav slinkums, tomēr ģitārspēlei un mūzikai kopumā ir jāvelta daudz laika, lai izkoptu nepieciešamās muzikālās prasmes un instrumenta spēles tehnikas. Tas ir darbs ikdienā, kas tuvina brīvai “sarunai” mūzikas valodā caur ģitāru.

Akustiskās, elektriskās vai basģitāras apguve sevī ietver:

· Mūzikas klausīšanos un ieklausīšanos, muzikālās dzirdes attīstīšanu;

· Mūzikas zināšanas (teorija, analīze, mūzikas žanru iezīmes), muzikālo domāšanu (spēja domāt ar skaņu, ritmu), muzikālo atmiņu (apgūt, atcerēties, atšķirt, pielietot);

· Radošuma un sadarbības attīstīšanu (komponēt, radīt, iesaistīties, līdzdarboties, organizēt, vadīt).

· Vingrināšanos (regulāra formas uzturēšana, spēles paņēmienu un tehnikas attīstīšana, vingrinājumu veikšana, skaņdarbu apgūšana)

Pulciņā tiek uzņemti pusaudži un jaunieši no 12 gadu vecuma:

· 1. izglītības pakāpē 1. grupā bez iepriekšējām zināšanām;

· 1. izglītības pakāpē 2. un 4. grupā – ar pamatzināšanām mūzikā (zināšanu pārbaude);

· 3. izglītības pakāpē 3. grupā – ar pamatzināšanām mūzikā un instrumenta spēles prasmēm (zināšanu pārbaude un mūzikas izpildīšana).

Pieteikšanās e-pastā: ekorsaks4@edu.riga.lv (pieteikumā norādīt vārdu, uzvārdu, vecumu, kontakttālruni, mūzikas zināšanu novērtējumu, muzikālo pieredzi (mūzikas skola, skolas kolektīvs (piemēram, koris vai ansamblis), individuālā muzikālā darbība).

Pulciņa dalības maksa 5 EUR.

Ģitārspēles skolotājs Edžus Korsaks.