Akordeonistu ansamblis „OPUSS”

Akordeonistu ansamblis „OPUSS” dibināts 1997.gadā, kuru vada Karolīne Vancāne. Ansambļa repertuārā ietilps klasiskā mūzika, latviešu tautas mūzika, mūsdienu autoru oriģināldarbi. Akordeonisti aktīvi piedalās koncertos gan ar savu programmu, gan sadarbībā ar citiem kolektīviem. Ansambļa dalībnieki piedalās radošās un izglītojošās akordeonistu nometnēs visā Latvijā, skatēs, akordeonistu dienās Rīgā.

Dalībnieki tiek uzņemti jaunākajā grupā, pamatgrupā un sagatavošanās grupā (5 – 7 gadi), vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Tiek piedāvātas individuālās un grupas nodarbības.

Dalībnieki tiek pieņemti arī bez priekšzināšanām. 

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī: 7 EUR

Skolotāja- Karolīne Vancāne

Informācija: mob.t.26005465, [email protected]