Mūžībā aizgājusi BJC “Rīgas Skolēnu pils” floristikas un dāvanu darbnīcas “Ideja” pedagoģe.

Mūžībā aizgājusi

BJC “Rīgas Skolēnu pils”

pieredzes bagātā, enerģijas pilnā, ilggadējā

floristikas un dāvanu darbnīcas “Ideja” pedagoģe

 

Sarmīte Hippe

/01.01.1956.-18.10.2017./

 

No Tevis tik daudz bija ko gūt,

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību

Sarmītes Hippes ģimenei un tuviniekiem.