Mūsu vasara: Vācu valodas pulciņš ceļo uz Frankfurti.

Šī vasara ļoti interesanta bija vācu valodas pulciņa vecākās grupas jauniešiem, kuri no 16. līdz 23. jūlijam varēja piedalīties Eiropas Savienības projektā „ Dzimtene un svešums” (Heimat und Fremde), kuru organizēja Gētes institūts Frankfurtē pie Mainas un apvienība „Jugend International.de” Vācijā.

Jaunieši no Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Latvijas, kuri mācās vācu valodu, tikās Frankfurtē pie Mainas un piedalījās interesantās nodarbībās, kurās diskutēja par pašreiz aktuālām tēmām Eiropā un katrā no šīm valstīm.

 

Mūsu Rīgas Skolēnu pils pārstāvji brīnišķīgi prezentēja Latviju, dziedāja latviešu tautas dziesmas (paldies koristiem Ērikam Gustavam un Danielam un arī meitenēm), stāstīja par Rīgu un Latviju, parādīja īsfilmas par Latviju un pacienāja ar Latvijas konfektēm un cepumiem. Slovākijas jaunieši iemācīja mums temperamentīgu slovāku deju, kas bija tik aizraujoša, ka noslēguma pasākumā to neskaitāmas reizes visi vēlējas dejot atkal un atkal.

 

Katru dienu vajadzēja runāt vācu valodā. Grupu darbā katrā grupā bija dažādu valstu jaunieši un vajadzēja izmantot visas zināšanas un vārdu krājumu, lai izteiktu savu viedokli. Mūsu audzēkne Elizabete pat secināja, ka viņa jau sapņo un domā vācu valodā. Audzēknis Daniels jau trešo reizi piedalījās Gētes institūta Frankfurtē pie Mainas organizētajā pasākumā. Katru gadu bija cita tēma. Esam veidojuši filmas, zīmējuši komiksus, šogad, sakarā ar to, ka Eiropā ierodas daudz bēgļu, runājām par dzimteni, svešumu, dažādiem uzskatiem, dažādiem cilvēkiem. Daniels arī labprāt piedalīsies nākošajos projektos.

 

Nodarbības notika brīnišķīgā telpā Jauniešu mītnes 7. stāvā, visapkārt logi, caur kuriem paveras neaizmirstams skats uz Frankfurtes debesskrāpjiem, gan rīta stundā, gan vakaros, kad tie ir skaisti apgaismoti. Orientēšanās pasākumā Frankfurtes ielās vajadzēja atrast dažādas ievērības cienīgas vietas, apmeklējām slavenā vācu dzejnieka, rakstnieka, un dabaszinātnieka Johana Volfganga fon Gētes māju- muzeju. Klausījāmies stāstus par Vācijas vēsturi, apskatījām vienu no senākajiem restaurētajiem romiešu cietokšņiem – Zālburgas (Saalburg) cietoksni, pārgājienā caur mežu meklējām senos robežu nocietinājumus un aizsargtorņus.

 

Atkal ieguvām jaunus draugus, jaunas idejas un pārliecību, cik labi ir zināt svešvalodas.

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kandere, skolenupils@gmail.com

vācu valodas pulciņa interešu izglītības skolotāja

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”