Mūsu skolotāja Dace Putāne – Rīgas interešu izglītības Metodisko materiālu skates 2018.gada laureāte.

Ar dalībnieku apbalvošanu un viņu darbu izstādes atklāšanu šā gada 26.novembrī noslēdzās Rīgas interešu izglītības „Metodisko materiālu skate 2018”.

 

Mīļi sveicam mūsu skolotāju Daci Putāni, kura ar savu fantastisko darbu “Zirnulis” kļuva par skates laureāti.

 

Šogad uz skates 2. kārtu tika virzīti 16 autoru vai autoru kolektīvu darbi, pulcējot kopā 23 pedagogus no 10 interešu izglītības iestādēm. Izvērtējot iesniegtos darbus, varēja novērot pedagogu ieguldīto darbu, oriģinalitāti un kvalitāti, kas žūrijai lika būt kompetentai visās jomās. Kā jau katru gadu ar lielu interesi varēja vērot kā autori prezentē savu darbu. Šogad vairums no autoriem bija īpaši padomājuši par interaktīvām darba prezentācijām, kurās iesaistīja klausītājus, kas ļāva vēl labāk izprast darba saturu.

 

Īpašs paldies bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkora “Tonika” dziedātājām un tā vadītājai un arī Rīgas Interešu Izglītības metodiskā centra vadītājai Ingai Cimiņai, par ieguldījumu skates dalībnieku apbalvošanas pasākumā, veltot īpašas solo dziesmas skates laureātiem.

 

Metodisko materiālu skate tiek organizēta ar mērķi sekmēt pedagogu dalīšanos pieredzē un savas pieredzes uzkrāšanu, rodot iespēju nodod savas zināšanas un meistarību savā starpā. Turpinot uzkrāt skates darbus Metodiskā centra bibliotēkā, veidojas metodisko materiālu bāze, kurā iedvesmu un idejas ikdienas darbam var smelties ik viens interešu izglītības pedagogs, jo īpaši tie, kas interešu izglītībā strādā pirmo gadu.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane

skolenupils@gmail.com, ifreimane4@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)