Mūsu pūtēju orķestris – īpašie viesi Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru saspēlē –koncertā

15. maijā Baltinavas parka estrādē norisinājās Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru saspēle –koncerts «Taures skan Baltinavā». Pasākumā piedalījās arī īpašie viesi Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” pūtēju orķestris (diriģents Jānis Grahoļskis). Ar enerģiskajām dejām uzstājās Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs „Kust i Kust”, kā arī Baltinavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs. Pasākums pulcēja kuplu apmeklētāju skaitu. Koncertā mūsu orķestris atskaņoja 3 skaņdarbus. Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru saspēles – koncerta „Taures skan Baltinavā” noslēgumā koporķestra izpildījumā izskanēja Laura Reinika „Es skrienu” Mārtiņa Birņa aranžējumā, horeogrāfe Aija Gailuma, kas pēc skatītāju lūguma tika izpildīta divas reizes. Koncerta organizatori bija parūpējušies par tematiski skaistu skatuves noformējumu, un uz skatuves bija redzami Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radītie mākslas darbi.

Informāciju sagatavoja: Iveta Freimane, skolenupils@gmail.com

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece