Mūsu pulciņu un kolektīvu vadītāji ar saviem audzēkņiem turpina sirds izglītošanas darbu un pauž nepārprotamu atbalstu ukraiņu tautai!

Ja cilvēks zina un ciena savu pagātni, mēs ticam, ka viņš cienīs arī citu pagātni un gribēs dzīvot mierā un saskaņā ar savu sirdsapziņu tagadnē. Folkloras kopa “Kokle” savos mēģinājumos šobrīd dzied ne tikai latviski, bet mācās arī ukraiņu pasakaini skaistās tautas melodijas. Video redzamā dziesma ir par meitas iziešanu pie vīra, kad nākas atvadīties no visa, kas agrāk bijis saistīts ar tās bezrūpīgo dzīvi! Gluži kā latviešu, krievu un ļoti daudzu citu tautu tradīcijās!

If a person knows and respects his past, we believe that he will respect the past of others and will want to live in peace and in accordance with his conscience in the present. In our rehearsals, “Kokle” is currently singing not only in Latvian, but also learning the fabulously beautiful folk melodies of Ukrainians. Specifically, this song is about a young girl going to her husband, and she says goodbye to everything that has been associated with her carefree life in the past! Just like in the traditions of Latvians, Russians and many other nations!