#Mūsu profesionāļi

2023.gada 18.aprīlī Kokneses mūzikas skolā notika Pedagogu profesionālās kompetences kursi  Instrumentu spēlē, savā bagātajā pieredzē dalījās mūsu skolotāji: Akordeona ansambļa “Opuss” vadītāja Karolīne Vancāne un Pūtējorķestra vadītājs Jānis Grahoļskis.