#Mūsu Laureāti

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” LAUREĀTI

Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā – izstādē “Rīgas toņi un pustoņi”

Zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkņi:

1.pakāpes diploms Elīnai Batarei, darbs “Saulgriežu nakts krāsas”;

1.pakāpes diploms Nikolai Matai, darbs “Pie Daugavas’;

1.pakāpes diploms Melānijai Ozoliņai, darbs “Koklētājas”;

2.pakāpes diploms Dārtai Lukstiņai, darbs “Trejmeitiņas”;

2.pakāpes diploms Martai Kļaviņai, darbs “Dainu koks”;

2.pakāpes diploms Dārtai Millerei, darbs “Kokles skaņās”,

skolotāja LELDE LAURA.

Krāsa un forma pulciņa audzēkņi:

1.pakapes diploms Dārtai Vārpiņai, darbs “Deja stadionā”;

1.pakāpes diploms Jasmīnai Ozolai, darbs “Nogurums…..”;

2.pakapes diploms Katrīnai Treimanei, darbs “Trejmeitiņas”;

2.pakāpes diploms Ditai Šneiderei, darbs “Pirms svētkiem”;

2.pakāpes diploms Gabrielai Galanderei, darbs “Pēc koncerta”,

skolotāja DAGNIJA RAMANE.

Zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkņi:

1.pakāpes diploms Markam Aukonim, darbs “Draugi”;

1.pakāpes diploms Lotei Lācei, darbs “Dejotājas”;

1.pakāpes diploms Madarai Korsītei, darbs “Meitene ar vainadziņu”;

2.pakāpes diploms Karolīnai Miščenkovai, darbs “Prieks”;

2.pakāpes diploms Katrīnai Kļavinskai, darbs “Gatavošanās svētkiem”,

Skolotāja MĀRA MICKEVIČA

Mākslas pulciņa “Jautrās krāsas” audzēkņi:

1.pakāpes diploms Emīlam Ernestam Rožulejam, darbs “Rīga – rītdienas fantāzija”;

1.pakāpes diploms Hannai Grēvelei, darbs “Vecrīga”;

2.pakāpes diploms Paulai Cikotai, darbs “Senie latvji…”,

skolotāja MARTA KRASTA

Keramikas un Tēlniecības pulciņa audzēkņiem:

2.pakapes diploms Leonorai Lauvai, darbs “Brīvība”;

1.pakāpes diploms Madarai Seņkānei, darbs “Mātes daba”;

2.pakāpes diploms Martai Gruziņai, darbs “Saules kalnā, puķu laukā”,

Skolotāja SVETLANA SAVEĻJEVA

Datorgrafikas pulciņa audzēkņi:

1.pakāpes diploms Paulai Cikotai, darbs “Rīgas tornis”;

2.pakāpes diploms Tuong Khanh Nguyen, darbs “Tautu meita”,

skolotāja AINA PUTNIŅA.

Bērnu un jauniešu tērpu kolekciju skatē “Rīgas toņi un pustoņi”

1.pakāpe Apģērbu stils un mode pulciņa Tērpu kolekcijai “Krāsu deja”,

skolotāja ANTRA ŽĪGURE

1.pakāpe Modes akadēmijas pulciņa Tērpu kolekcijai “Boho šiks”;

2.pakāpe Modes akadēmijas pulciņa Tērpu kolekcijai “Kosmoss”,

skolotāja ELGA ŠMITE

Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu.