Metodisko materiālu skates I kārtas noslēgums Rīgas Skolēnu pilī

Metodisko darbu izstāde un prezentācija, labāko darbu izvirzīšana Skates II kārtai.