Meiteņu kora „Rīga” rudens koncerts

9.novembrī Rīgas Skolēnu pils Svētku zālē izskanēja meiteņu kora „Rīga” rudens koncerts. Bijām tikai mēs paši – savējie (radi, draugi), bet zāle bija pārpildīta, par ko liels prieks!!! Paldies visiem, kas piedalījās koncertā! Jāteic, ka ar labu skanējumu izcēlās 1.- 4.klašu grupa, kas droši un skanīgi sevi pieteikusi šajā sezonā. Arī pirmsskolas grupa parādīja uz ko ir spējīgi un bija ne tikai labi dziedātāji, bet arī uzmanīgi klausītāji. Paldies arī 5.- 9.klašu grupas un ansambļa meitenēm par muzikālo balstu. Priekšnesumu kuplināja arī jaunnodibinātais meiteņu trio ar pašu sacerētu skaņdarbu, kas izpelnījās lielas klausītāju ovācijas.

Kora priekšnesumu papildināja jaunie kora tērpi. Paldies arī Paulas Lasmanovičas mammai par pirmsskolas grupas tērpu darināšanu un tiem “rūķīsēniem”, kuri gādāja par skaņu, gaismu un sēdvietām.

Uz tikšanos nākamajā meiteņu kora „Rīga” koncertā, kas notiks 14.decembrī, Mateja baznīcā.

Evija Lācgalve, kora skolotāja