Masļeņica nosvinēta

Sestdien, 13.februārī Skolēnu pils Svētku zālē tika svinēti, manuprāt, skaistākie krievu tautas svētki – Masļeņica (latviešiem – Meteņi). Skolēnu pils koris „Accolada” bija sarūpējis ļoti skaistu koncertu. Azartiskais koncerta vadītājs skatītājus iepazīstināja ar Masļeņicas svinēšanu visas nedēļas garumā: Masļeņicas ticējumi, dziesmas, ciemos iešana, paražu ievērošana katrā nedēļas dienā ar kaut ko savu, īpašu atšķiras. Kora „Accolada” dziedātāji – gan lielie, gan pavisam, pavisam  maziņie braši dziedāja gan tautas dziesmas, gan apdziedāšanās dziesmas častuškas. Pasākumā arī bērnu vecāki un vecvecāki iesaistījās gan dejošanā, gan častušku dziedāšanā. Koncerta noslēgumā Masļeņica atvadījās un apsolīja ātru pavasara atnākšanu. Visus koncerta audzēkņus, viņu vecākus un vecvecākus jau gaidīja gari svētku galdi ar tradicionālo Masļeņicas mielastu – pankūku kalniem.

Iveta Freimane, direktora vietniece
www.rsp.lv