Zīmēšana un gleznošana

Zīmēšana un gleznošana

skolotāja Māra Mickeviča

Pulciņā darbojas audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

Nodarbības notiek 3 x nedēļā pirmdienās, otrdienās un trešdienās pēcpusdienas un vakara grupās:

  • jaunākā grupa 7-10 g. vec.
  • vidējā grupa 11-15 g. vec.
  • vecākā grupa 16-19 g. vec.

Ja jums ir interese:

attīstīt un izkopt bērnu un jauniešu radošo darbību un domāšanu,

atklāt talantus un dotības kompozīcijā, zīmēšanā, gleznošanā un lietišķajā grafikā (ievērojot audzēkņu vecuma atšķirības, kā arī individuālās īpašības),

attīstīt spējas ar dažādiem tehniskiem paņēmieniem realizēt savas radošās idejas un piedalīties dažāda mēroga mākslas izstādēs – konkursos, gaidām Jūs!

Pedagogs Māra Mickeviča ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļu, ieguvusi maģistra grādu mākslā, ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, FIDEM un ar saviem radošajiem darbiem piedalās izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs.

Informācija: mob.t.26563857, [email protected]