Zīmēšana un gleznošana

skolotāja Lelde Laura

Pulciņā darbojas audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

Par brīvām vietām pulciņā, lūdzu, interesēties pie skolotājas pa mob.t. 29163786.

 

Nodarbības notiek ceturtdienās pēcpusdienu un vakara grupās.

 

Nodarbībās: apgūs pirmās iemaņas krāsu mācībā, pilnveidos savas iemaņas strādājot ar flomāsteriem, krītiņiem, zīmuļiem, guašas krāsām, atklās talantu un dotības zīmēšanā, kā arī rosinās savu fantāziju.

Vēlāk bērniem būs iespēja tālāk mācīties kompozīcijas pamatus un dažādas zīmēšanas tehnikas (zīmulis, tuša, ogle, sangīns), kā arī apgūt gleznošanas tehnikas: guaša, akvareļkrāsas.

Informācija: mob.t.29163786, [email protected]