Tekstildizains

skolotāja Aija Gagaine

 

Uzņem audzēkņus no 8 -25 gadiem

 

Tekstils, kopš civilizācijas pirmsākumiem ir gājis kopsolī ar cilvēces evolūciju un ir tās attīstības liecinieks. Visdažādāko funkciju nesošie tekstila materiāli tā pazinējiem uzskatāmi parāda konkrētā laikmeta tikumus, tendences, klimata izmaiņas, kā arī izmaiņas ekonomiskajā laukā.

Mūsdienās materiāliem tiek piešķirtas līdz šim vēl nebijušas funkcijas ar mērķi paaugstināt mūsu dzīves labklājības līmeni. Modernajā un mūsu laikmetam atbilstošā interjerā atradīsies vieta skaistam un gaumīgam tekstilmākslas izstrādājumam, kas padarīs telpu mājīgāku un patīkamāku.

 

Pulciņā audzēkņi apgūst tekstilmākslas (batikošanas, aušanas, apdrukas) tehnikas, attīsta saskanīgu krāsu izjūtu, strādā ar zīda un kokvilnas audumiem, apdrukā audumus. Liela vieta pulciņu nodarbībās tiek iedalīta krāsu mācībai.

 

Skolotāja ir ieguvusi Vācijas Kreatīvskolas sertifikātu

(1997., 1999., 2000. un 2003.gadā).

  1. gadā iegūts sertifikāts mākslas zinātnē un teorijā.

Maģistra grāds 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija.

 

Informācija: mob.t. 27006019, [email protected]