ROTASLIETU DARINĀŠANA

Skolotāja Maruta Kvēpa

Dalībnieku vecums no 6 – 25 gadiem

Audzēkņi iepazīstas ar nepieciešamajiem materiāliem rotaslietu izgatavošanai. Rotaslietu gatavošana no dažādiem materiāliem, pielietojot dažādus izgatavošanas paņēmienus, audzēkņos rosina meklēt un attīstīt jaunas kreatīvas idejas.

Pulciņā apgūst jaunākās tehnoloģijas iespējas. Līdztekus praktiskai darbībai audzēkņi apgūst kompozīcijas pamatus. Iepazīstas ar rotaslietu arheoloģiju un etnogrāfiju, kas papildina rotaslietu modernizāciju mūsdienu prasībām. 
Rotaslietu veidošanas pulciņā jaunākā vecuma grupā apgūst dažādas pērļošanas pamatiemaņas. Turpmākos gados tiek apgūtas sarežģītākas tehnikas, kā darbība ar metālu, emalju, dzintaru u.c.

Katrs audzēknis atbilstoši vecumam un spējām piedalās izstādēs, konkursos, skatēs.

Noskaidro – vai rotaslietu darināšana varētu kļūt par Tavu turpmāko profesijas izvēli!

Informācija: mob.t.29672711, mkvepa@edu.riga.lv