Keramika

Skolotāja Svetlana Saveļjeva

  

Uzņem audzēkņus no 7 līdz 25 gadiem.

Nodarbības notiek

vienu vai divas reizes nedēļā.

Pulciņa audzēkņi strādā ar Latvijas mālu.

Apgūst keramikas pamata tehnikas veidošanā un virpošanā, darinot sīkplastikas figūriņas, dažādus traukus, rotaslietas un dekoratīvus priekšmetus.

Veidotie darbi tiek apdedzināti, krāsoti un glazēti.

Nodarbību laikā audzēkņi attīsta savas radošās spējas un fantāziju, kā arī vingrina koncentrēšanos un pacietību.

Keramikas pulciņa audzēkņi piedalās dažādās izstādēs,

pils un Latvijas, ārvalstu rīkotajos pasākumos.

Informācija:

mob.t. 27026409, [email protected]