Mācību gads noslēdzas arī angļu valodas pulciņos

Mācību gads noslēdzas ar jauniem lugu iestudējumiem, tos parādot vecākiem atklāto stundu laikā. 4.klases skolniece Milāna Farino uzrakstīja scenāriju iestudējumam „Alice in Wonderland” un kopā ar Normenu Avasi, Tomasu Mutuli un Jevgeniju Titovu izveidoja mūsdienīgu uzvedumu. Vecāko grupu bērni pievērsās klasikai: „Goldilocks and the Three Bears”, „The Wizard of Oz”, kamēr jaunākā vecuma bērni tēloja „dzīvnieku” lugās: „The Ugly Duckling”, „Henry Hippo” un „Chicken Licken”. Aktuālākais priekšnesums saistījās ar prezidenta vēlēšanām burvju mežā – „Animal Elections”. Mūsu ludziņā visvairāk balsu ieguva Mrs. Ant – Skudriņa Agneses Ankipānes izpildījumā.

Angļu valodas sākumskolas pulciņu
interešu izglītības skolotāja Lilita Rubīne, lilita.rubine@inbox.lv

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”
www.rsp.lv, www.facebook.com/BJCRSP