Lieldienu svinēšana latviešu valodas un angļu valodas pulciņos

Lieldienu tradīcijas visām Eiropas tautām saistītas ar pavasara saulgriežiem, tādēļ latviešu valodas pulciņos tēma sākās ar Meteņu svinēšanu februārī un turpinās līdz Kristīgajām Lieldienām, kad mums ik gadu pievienojas angļu valodas pulciņu audzēkņi.

Latviešu valodas pulciņos audzēkņi no pirmskolas vecuma līdz 9.klasei, atbilstoši vecuma izpratnei, iepazīstas ar latviešu tautas tradīcijām no Meteņiem līdz Lieldienām – bērni lasa, runā tautasdziesmas, iepazīstas ar Lieldienu simboliem, olu krāsošanas tradīcijām un ornamentiem – veido zīmējumu izstādi Lieldienām. Svētku kulmināciju pēdējā nedēļā pirms Kristīgajām Lieldienām svinam katrā pulciņā – runājam latviešu tautasdziesmas, risinām krustvārdu mīklas, apskatām kopīgi paveikto un baudām kopīgi tēju ar Lieldienu saldumiem. Pēc Lieldienu brīvdienām bērni stāsta par piedzīvoto svētkos.Angļu valodas pulciņos audzēkņi no 4. – 8. Klasei arī iepazīstas ar Eiropas tautu tradīcijām Lieldienās, lasa īsus stāstiņus, risina krustvārdu mīklas, iemācās jaunus vārdus saistītus ar Lieldienu simboliem arī izkrāso olu, zaķi u.t.t.

Angļu valodas pulciņu 9. – 12. klašu audzēkņi Lieldienu ieskaņā testēja savu, gan savu grupas biedru rakstura iezīmes, izvēloties sev tīkamākās krāsotās olas. Un patiesi bija pārsteigti, cik precīzi bija iegūtie rezultāti un vienlaikus apgūti arī daudzi jauni īpašības vārdi, kas palīdzēs vieglāk noraksturot dažādas cilcēku rakstura iezīmes.

Tā mēs katru gadu draudzīgi kopā svinam Lieldienas!

Rīgas Skolēnu pils

Latviešu valodas pulciņa skolotāja Laimdota Baltā

Angļu valodas pulciņu skolotājas Inese Paune un Māra Baltā