Lieldienu svinēšana latviešu un angļu valodas pulciņos

No 31. marta līdz 2. aprīlim pulciņos tika svinētas Lieldienas. Atbilstoši tika veidoti dekori, klāts galds, audzēkņi un viņu vecāki tika cienāti ar Lieldienu saldumiem. Audzēkņiem tika piedāvāts iepazīties ar Lieldienu rašanās vēsturi un tradīcijām pasaulē videomateriālā, pēc tam audzēkņi tika aicināti atbildēt uz jautājumiem, mazāko klašu audzēkņi krāsoja olas, ieguva informāciju par Lieldienu ticējumiem un paražām Latvijā, lasīja tautasdziesmas, Lieldienu stāstus. Angļu valodas pulciņa audzēkņi risināja dažādas krustvārdu mīklas, apgūti jauni vārdi saistībā ar Lieldienām, tika pārrunātas Lieldienu tradīcijas katra bērna ģimenē.

 

Informāciju sagatavoja:

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Interešu izglītības skolotājas

Laimdota Baltā, latviešu valodas cittautiešiem pulciņš, Laimdota.Balta@sveiks.lv

Māra Baltā, angļu valodas pulciņš, mara.b@sveiks.lv

www.rsp.lv

www.facebook.com/BJCRSP