Lieldienu svinēšana latviešu un angļu valodas pulciņos

Lieldienu tradīcijas visām Eiropas tautām saistītas ar pavasara saulgriežiem, tādēļ latviešu valodas pulciņos februārī tēma sākās ar Meteņu svinēšanu un tā turpinās līdz kristīgajām Lieldienām, kad mums ik gadu pievienojas arī angļu valodas pulciņu audzēkņi.

Latviešu valodas pulciņos audzēkņi atbilstoši vecuma izpratnei, iepazīstas ar latviešu tautas tradīcijām no Meteņiem līdz Lieldienām. Audzēkņi lasa, runā tautasdziesmas, iepazīstas ar Lieldienu simboliem, olu krāsošanas tradīcijām un ornamentiem, veido zīmējumu izstādi Lieldienām. Svētku kulminācija notiek pēdējā nedēļā pirms kristīgām Lieldienām. Katrā pulciņā svinam svētkus, runājam latviešu tautasdziesmas, risinām krustvārdu mīklas, apskatām kopīgi paveikto un kopīgi baudām tēju un saldumus. Pēc Lieldienu brīvdienām bērni stāsta par piedzīvoto svētkos.

Arī angļu valodas pulciņa audzēkņi tiek iepazīstināti ar Lieldienu svinēšanas tradīcijām dažādās Eiropas valstīs, kā arī tiek pārrunāts par katra audzēkņa personīgo pieredzi Lieldienu svinēšanā ģimenē. Audzēkņiem tiek piedāvātas dažādas darba lapas ar dažādiem uzdevumiem, piemēram, vārdu veidošana no burtiem, krustvārdu mīklu risināšana, ritmisku vārdu atminēšana dzejolī, Lieldienu zaķa zīmēšana, dažādu vārdu, teikumu, īsu stāstiņu veidošana un lasīšana.
Svētku noskaņu rada telpas rotāšana ar pavasara ziediem, pūpoliem, krāsainām olām. Audzēkņus iepriecina Lieldienu saldumi un kopīgi pavadītais laiks pulciņos.

Laimdota Baltā, laimdota.balta@sveiks.lv
Latviešu valodas pulciņa interešu izglītības skolotāja
Māra Baltā, mara.b@sveiks.lv
Angļu valodas pulciņa interešu izglītības skolotāja
Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”