LEPOJAMIES – I un II pakāpes laureāti

LEPOJAMIES!

17 darbi izvirzīti uz otro kārtu Rīgas vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas radošo industriju mākslas konkursa izstādei SAULES RITMI, iegūstot trīs I pakāpes un četrpadsmit II pakāpes diplomus.

Skolotāja Lelde Laura
II pakāpes diploms –  Elza Purvišķe Priede, Rīti un vakari.
II pakāpes diploms – Alma Zavacka, Klusā daba.
II pakāpes diploms – Sofija Kasperoviča, Saules sistēma.
II pakāpes diploms – Luīza Rāzna, Saules meita zeltu sijā.

Skolotāja Elga Šmite
II pakāpes diploms – Melisa Salmiņa, Saules starojums.
II pakāpes diploms – Karina Poriete, Ave sol.

Skolotāja Dagnija Ramane
II pakāpes diploms –  Paula Mickus, Tur augstu kokā.
II pakāpes diploms –  Dārta Vārpiņa, Ķerot sauli.
II pakāpes diplomsElīza Ziemele – Šneidere, Starp kokiem.

Skolotāja Marta Krasta
I pakāpes diploms – Paula Cikota, Līgo vakars.

Skolotāja Maruta Kvēpa
II pakāpes diploms – Nellija Krenca, Vārpu lauks.
II pakāpes diploms – Helēna Ozola, Zelta saule.

Skolotāja Māra Mickeviča
II pakāpes diploms – Undīne Santa Čulkstēna, Saules meita.
I pakāpes diploms – Santa Lūcija Vanaga, Saules tauta.

Skolotājs Andris Kozlovskis
II pakāpes diploms – Annija Balčūne, Saulessargi.
II pakāpes diploms – Annija Balčūne, Sapņu ķērājs.

Skolotāja Svetlana Saveļjeva
I pakāpes diploms –  Marta Gruziņa, Roku rokā, saules dejā.
Santas Lūcijas Vanagas darbs “Saules tauta”.