Lepojamies!

Noslēgusies Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Zeme mūsu rokās” 1.kārta (Rīga). Iepazīstinām ar mūsu Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” vizuāli plastiskā mākslas programmas pulciņu audzēkņu – laureātu darbiem:


1.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Pavasaris mostas, visi bērni zina… / Darba autors: Elza Purviške Priede, Sofija Grinēviča, Maija Emīlija Allen / Skolotāja: Inta Valdena, Floristikas un dāvanu dizaina pulciņš

1.pakāpes diploms / Darba nosaukums: No vectēva jaunības laikiem / Darba autors: Kira Kateša Zadovska / Skolotāja: Maruta Kvēpa, Rotaslietu darināšanas pulciņš 

1.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Zemei silti / Darba autors: Aurēlija Apsīte / Skolotājs: Elga Šmite, Modes akadēmija 

2.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Māju sajūta / Darba autors: Anete Labalaika / Skolotāja: Elga Šmite, Modes akadēmija 

2.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Tā kā vārpas lieks mūs saules svars / Darba autors: Māra Šūmane / Skolotāja: Aija Gagaine, Tekstildizaina pulciņš 

2.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Mana Latvija / Darba autors: Maija Emīlija Allen / Skolotāja: Inta Valdena, Floristikas un dāvanu dizaina pulciņš 

2.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Pavasaris klāt! / Darba autors: Anna Upeniece / Skolotājs: Inta Valdena, Floristikas un dāvanu dizaina pulciņš 

2.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Augšup! / Darba autors: Agate Kate Strauta / Skolotāja: Inta Valdena, Floristikas un dāvanu dizaina pulciņš 

2.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Gribu aizmirst / Darba autors: Rihards Bāliņš / Skolotāja: Maruta Kvēpa, Rotaslietu darināšanas pulciņš 

3.pakāpes diploms / Darba nosaukums: Nebarojiet zvērus! / Darba autors: Katrīna Lapa / Skolotāja: Maruta Kvēpa, Rotaslietu darināšanas pulciņš