Latvija – mana dzimtene

Latvijas svētku cauraustās divās nedēļās, no 11.-18.novembrim , Spēļu istabā risinājās akcija, kuras mērķis –  apzināt un stiprināt patriotiskās jūtas: tēvzemes mīlestību, uzticību savai dzimtenei, vēlmi darboties dzimtenes un tautas, visu Latvijas iedzīvotāju labā.

Rīgas Skolēnu pils Spēļu istabā norisinājās radošās darbnīcas tās tēma ‘’Es Latvijā’’.Audzēkņi no ģipša masas, ar veidņu palīdzību izlēja figūriņas, tad izkrāsoja tās ar piemērotām krāsām. Uz kartona veidoja, zīmēja fona glezniņu, pielīmēja ģipša figūriņas un izveidoja izstādi Spēļu istabā .

Spēļu istabas apmeklētāji aktīvi piedalījās arī sagatavoto viktorīnas jautājumu konkursā ‘’Es mīlu Latviju’’. Tās mērķis bija apzināt spēļu istabas apmeklētāju zināšanas par Latviju, tās vēsturi, ģeogrāfisko stāvokli, nozīmīgiem cilvēkiem un interesantiem faktiem. Atbildot uz jautājumiem, paši pārbaudot savas zināšanas, pievērsām lielu uzmanību tam, kā pazīstam savu dzimteni .

Pēc apmeklētāju iniciatīvas tika izveidots plakāts, kurā katrs  individuāli ierakstīja savu labo darbu, ko pašreiz daru, lai mana Latvija būtu skaistāka, labāka.

Iveta Vainauska, Spēļu istabas skolotāja

www.rsp.lv
P1000196

P1000198

P1000199

P1000203

P1000208