Latviešu rotaļdejas

Izsludinām jaunu audzēkņu pieteikšanos pirmskolas vecuma bērniem no 4 gadu vecuma uz Latviešu rotaļdejām!
Varāk informācija pie skolotājas Kristīnes mob. 26312846