Labie darbi Spēļu istabā

BJC „Rīgas Skolēnu pils” Spēļu istabas pedagogi aicina bērnus un jauniešus nākt uz spēļu istabu, piedalīties labdarības darbnīcās, kuru mērķis ir izgatavot dāvanas, ko nodot labdarībai.

Sadarbībā ar biedrību ‘’Metode‘’, tās tiks nodotas labdarībai, tiem, kurus jāiepriecina šajā Adventes laikā visvairāk.

Darbnīcas vadīs Astra, Iveta, Anastasija.

Darbnīcās varēsi piedalīties no 01.12.–13.12.2014.

Darbiņus izliksim arī izstādē Rīgas Skolēnu pils telpās.

Aicinām savus Spēļu istabas apmeklētājus šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā domāt gaišas domas un darīt labus darbus!

 

Spēļu istabas vadītāja Iveta Vainauska