Labdien, cienījamie sadarbības partneri!

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” informē, ka saskaņā ar Luminor Bank AS Latvijas filiāles 06.07.2020. vēstuli DF-20-190-dv “Par datu pārcelšanu un izmaiņām konta numuros” tiks veikta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu bankas kontu datu pārcelšana uz vienotu Luminor Bank AS (turpmāk – Banka) sistēmu – naktī uz 22.07.2020. NDEA kontu dati tiks pārcelti uz jaunajiem RIKO kontiem.

Jaunie RIKO konti būs aktīvi sākot ar 22.07.2020. plkst.9:00.

Papildu informācija no Bankas: „Sešu mēnešu laikā pēc datu pārcelšanas brīža, Banka saņemot maksājumu, kurā norādīts iepriekšējais NDEA konta numurs, šo maksājumu vienas darba dienas laikā automātiski labos un naudas līdzekļus ar maksātāja informāciju ieskaitīs jaunajā RIKO kontā. Savukārt, ja pēc šī termiņa beigām Banka saņems maksājumus ar iepriekšējo NDEA konta numuru, Bankas sistēma to automātiski noraidīs un nosūtīs atpakaļ maksātājam”.

Informējam Jūs un lūdzam no 22.07.2020. izrakstot rēķinus/pavadzīmes, slēdzot vienošanās un veicot citus darījumus attiecīgi norādīt Iestādes jauno RIKO bankas kontu:

Mūsu REKVIZĪTI:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR KODS

90011524360

PVN REĢ.NR.

LV90011524360

IKSD BJC Rīgas Skolēnu Pils

FAKT.ADR.

K.Barona 99, Rīga,Lv-1012

STRUKTŪRVIENĪBAS KODS

2102130

BANKA

Luminor Bank A/S

BANKAS KODS

RIKOLV2X

IBAN KONTA NR.

LV63RIKO0021000916071