Koris “ACCOLADA” izsludina papildus uzņemšanu.

KORIS “ACCOLADA”

IZSLUDINA PAPILDUS UZŅEMŠANU

VISIEM , KAS MĪL DZIEDĀT:

PIRMSKOLNIEKU (5-6 GADI) SAGATAVOŠANĀS GRUPĀ,

nodarbības 2 reizes nedēļā;

JĀUNĀKAJĀ (7-10 GADI) KORA GRUPĀ,

nodarbības 3 reizes nedēļā

INFORMĀCIJA  27006018, 27006051

 

ХОР “ACCOLADA”

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ И ЛЮБИТ ПЕТЬ:

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ГУППУ ДОШКОЛЬНИКОВ (5-6 ЛЕТ),

занятия 2 раза в неделю;

В МЛАДШУЮ ГРУППУ ХОРА (7-10 ЛЕТ)

занятия 3 раза в неделю

ИНФОРМАЦИЯ  27006018, 27006051