Koris „Rīga” atgriežas no Sanktpēterburgas

No 2012. gada 4. līdz 7. aprīlim Sanktpēterburgā (Krievija) notika ievērojams starptautiskais mūzikas forums „No krievu sudraba gadsimta līdz jaunajai renesansei”.  Šajā pasākumā piedalījās Rīgas Skolēnu pils jauktais koris „Rīga” Martas Ļubimovas vadībā un meiteņu kamerkora „Tonika” koncertmeistare Kristīne Geidmane. Šogad šis mūzikas pasākums bija veltīts ievērojamā krievu komponista Sergeja Skloņimska jubilejai. Bez konkursa un prezentācijas koncertiem foruma ietvaros notika arī zinātniski praktiskā konference, kurā klausītāji varēja labāk iepazīt un izprast krievu mūzikas kultūru, tās nacionālo specifiku un tradīcijām. Foruma dalībnieku vidū bez Latvijas un Krievijas izpildītājiem piedalījās arī ASV, Izraēlas, Vācijas, Irānas, Korejas un Maltas. Jauktais koris tika apbalvots ar foruma laureāta diplomu un vadītājai Martai Ļubimovai tika piešķirta pateicība par ieguldījumu kolektīva sagatavošanā. Koris no Sanktpēterburgas atgriezās ar svaigiem iespaidiem, jauniem draugiem un repertuāru.

Valdis Egle, Skolēnu pils direktora pienākumu izpildītājs