Koris „Accolada” ar panākumiem uzstājas Horvātijā

Skolēnu pils koris „Accolada” no 5.-14.augustam devās koncertbraucienā uz Horvātijas pilsētu Vodici.

Dzidrās Adrijas jūras krastā jau no Senās Romas laikiem atrodas pilsēta Vodice (Arausa), kura, atkopusies pēc asiņainā Dienvidslāvijas kara, tagad kļuvusi par vienu no tūristu visapmeklētākajām pilsētām Horvātijā. Pilsētas mērija un Vodices Tūrisma un Informācijas birojs katru vasaru organizē Kultūras dienu pasākumus „Kuļturno ljeto grad Vodice – Moje mesto Vodička”, kad pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem ir iespēja teju katru vakaru baudīt lielisku kultūras programmu. Mūsu koris uzstājās ar diviem lieliskiem koncertiem.

Pirmais koncerts izskanēja Vodices pilsētas Sv. Nikolaja baznīcā. Kora sakrālās mūzikas programma iepriekš bija jāsaskaņo ar baznīcas draudzi un tās mācītāju. „Accoladas” tīrais, profesionālais, dvēseliskais koncerts bija saaicinājis klausītājiem pilnu baznīcu. Pēc katras dziesmas atskanēja applausi. Īpaši lielu paldies un sajūsmu diriģente Oksana Čerkasova un koncertmeistare Tatjana Zorina saņēma no baznīcas draudzes mācītāja un Vodices mērijas un Tūrisma un Informācijas biroja pārstāvjiem.

Otrs koncerts svelmainās dienas vakarā notika jūras krastā, kuru noklausījās vairāki simti ieinteresētu pilsētnieku, tūristu. Tā programmā bija gan latviešu, gan krievu, ukraiņu tautasdziesmas, gan populārās mūzikas un mūsdienu autoru darbi.

Paldies kora dziedātājiem un skolotājiem par skaistajiem koncertiem un Skolēnu pils, Latvijas vārda popularizēšanu!

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece