Kora „Accolada” pavasara koncerts

18.aprīlī, skaistā un siltā svētdienas pēcpusdienā mūzikas draugi pulcējās Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē uz kora „Accolada” pavasara koncertu. Šis bija jau otrais „Accoladas” koncerts, kurš notika Skolēnu pils 12.tradicionālo Mūzikas dienu ietvaros.Vispirms koncertā uzstājās „Accoladas” vecākā kora grupa. Jaunieši ir mūsu valsts vieni no vislabākajiem dziedātājiem, Dziesmu svētku laureāti. Tieši šai kora grupai ir visciešākā sadarbība ar Latvijas pareizticīgo baznīcu. Koristi dzied visos svarīgākajos pareizticīgās baznīcas reliģiskajos svētkos. Arī šoreiz koncertā Zelta zālē dziedātāji priecēja klausītājus ar savām spēcīgajām balsīm dziedot pareizticīgo Lieldienu dziesmas.

Koncerta apmeklētājiem uzstājās gan kora „Accolada” vidējā grupa, gan paši mazākie dziedātāji, no kuriem daži bija tikai 4-5 gadus veci. Bērni priecēja ar jautrām un jaukām dziesmiņām gan latviešu, gan krievu valodā.

Koncerta viesu un „Accoladas” labu draugu statusā ar vairākām dejām uzstājās arī Skolēnu pils TDA „Uguntiņa” dejotāji.

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece, www.rsp.lv

IMG_4623 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_4614 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_4626 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_4630 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_4632 by Rīgas Skolēnu Pils.

IMG_4635 by Rīgas Skolēnu Pils.