Koklētāju ansamblis „Austriņa” atgriežas no koncertbrauciena pa Šveici

No skaista koncertbrauciena pa Šveici atgriezies Rīgas Skolēnu pils koklētāju ansamblis „Austriņa”. Mūsu valsts viens no labākajiem bērnu un jauniešu koklētāju ansambļiem priecēja klausītājus vairākās kalnainās Šveices pilsētās. „Austriņas” pirmsākumi meklējami 1981.gadā, kad kolektīvu dibināja tā vadītāja Iveta Tauriņa. „Austriņa” daudz uzstājas ārzemēs, kur kokles vienreizīgums tiek novērtēts vienmēr. Pa šiem gadiem „Austriņa” koncertējusi Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Zviedrijā, Kanādā, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Šveicē, Austrijā, Čehijā, Serbijā, Polijā, Ukrainā. Ierakstīti 4 CD. Atsevišķu „Austriņas” dzīves lapaspusi veido dažādās nometnes, kurās vasarā un ziemā tiek apgūts ne tikai jauns repertuārs, bet arī mācīšanās kopā dzīvot, sadzīvot, saturīgi izklaidēties, izrunāt to, ko ikdienas steigas dēļ nepaspējam viens otram pateikt. Lielu daļu šodienas repertuāra ir izvēlējušies paši dalībnieki. Koklētāju ansamblis “Austriņa” uzņem jaunus audzēkņus vecumā no 6-10 gadiem bez priekšzināšanām, taču ar muzikālo dzirdi, kā arī līdz 18 gadu vecumam, kas spēlēt kokli ir mācījušies jau agrāk.

Tulkojums no avīzes „UE Unter-Emmentaler” (Šveice)
22. augusts 2009
Barbara Heinigere

Maigas stīgu skaņas un eņģeļu dziedāšana.

Ar grandiozu muzikālu baudījumu koklētāju ansamblis „Austriņa” no Rīgas sajūsmināja pārsteigtos klausītājus. Hutvilas reformātu baznīcas velves pieskandināja latviešu tautas mūzikas svarīgākā stīgu instrumenta skaņas un zvaniņiem līdzīgās skanīgās meiteņu balsis. Koncertturneju” Šveice – 2009” darīja iespējamu kontakti ar cītaras grupu „Hulabel”.

Viņu sauc Elizabete, viņai ir 16 gadi, viņa spēlē vijoli un kopš sešu gadu vecuma arī kokli, viņai ir brīnišķīga balss un viņai piemīt īpašs starojums, kas dziļi aizkustina cilvēku sirdis. Jaunā dāma ir koklētāju ansambļa „Austriņa” dalībniece. Ansamblis 13 dalībnieku sastāvā koncertēja Šveicē. Koncertturneja beigsies rīt, 23. augustā.

Kokle – latviešu tautas mūzikas instruments.

Kokle – latviešu tautas mūzikas instruments – ir ļoti sens stīgu instruments, kas radies Baltijā un kuru māca spēlēt Latvijā skolās. Tā ir cītaras paveids, bet tā ir arī radniecīga ar cimbalu. Ansambļa „Austriņa” dalībnieces ir ļoti jaunas, bet Latvijā atkal mēģina arī vecākās paaudzes cilvēkus sajūsmināt par šo instrumentu. Ansambļa vadība atrodas vadītājas Ivetas Tauriņas rokās. Viņa ir izcila māksliniece savā jomā. Hutvilas reformātu baznīca bija piepildīta ar klausītājiem gandrīz līdz pēdējai iespējai un klausītājiem ansamblis sniedza lielu muzikālu baudu.

No latviešu tautas dziesmām līdz Šūberta „Heidenroeslein” .

Koncertu atklāja cītaras grupa „Hulabel” un apsveica klausītājus ar Šveices tautas mūziku, piemēram, „Niene geits so schoen u luschtig wie bi ues im Aemmital”. Pēc tam ar brīnišķīgi skaisti rotātām koklēm klausītāji tika aizvesti uz Baltiju. Latviešu tautas dziesmas skanēja gan maigi gan arī spēcīgi. Skaņas raisīja graciozi un veikli pirksti. Atskanēja labi izglītotu balsu brīnišķīga dziedāšana. Ar neticamu pirkstu veiklību un ļoti labi iestudētu manieri koklētājas pārvaldīja koka instrumenta spēli. Tika izmantots arī „kāzu klabeklis” un citi piemēroti sitaminstrumenti. Latvijā ļoti populārs ir komponists Raimonds Pauls, varēja noklausīties arī dažus viņa darbus.
Blakus tautas mūzikai koklētāju ansamblim „Austriņa” ir arī plašs klasiskās mūzikas repertuārs. Hutvilas baznīcā ansamblis spēlēja arī Šūberta „Heidenroeslein” kokles skaņās, kuras pavadīja zvanu skaņām līdzīga eņģeļu dziedāšana. Ar vētrainiem aplausiem sajūsminātie klausītāji pieprasīja ansamblim spēlēt vēl papildus dziesmas.

Koklētāju ansambli „Austriņa” vēl varēja dzirdēt Reformātu baznīcā Langnauā (Langnau) un pēc tam Psihiatrijas centrā Minsingenē (Muensingen).

Ciešas saites.

Pateicoties Ērikam Štamam (Erich Stamm) un cītaru grupai Hulabel izdevās noorganizēt šo viena no Latvijas labākā koklētāju ansambļa koncertturneju Šveicē. Kontakti ar šo mūzikas grupu izveidojās 1994. gadā, kad Balenbergā pie Briencas (Ballenberg bei Brienz) notika pirmais cītaru – kongress. Toreiz satikās Irisa Priedīte un Elizabete Vutriha (Elisabeth Wuethrich) un šī tikšanās turpinājās savstarpējās ciemošanās gaisotnē. Un tā grupa „Hulabel” 2002. gadā un 2003. gadā viesojās Rīgā un piedalījās lielos tautas mūzikas svētkos. 2001. gadā ansamblis „Austriņa” pirmo reizi apmeklēja Šveici. Draudzības saites starp Šveici un Latviju ar katru tikšanās reizi kļūst arvien ciešākas.

Tulkojusi:
Skolēnu pils vācu valodas pulciņa skolotāja Ligita Kandere