KĀPŠANAS SPORTS

Skolotāji Jekaterina Koževņikova, Inga Liepiņa

uzņem audzēkņus 11 – 18 gadu vecumā

Kāpšanas sporta pulciņa programma vērsta pamatā uz kāpšanas sporta tehnikas apgūšanu. Mācību gada sākumā tiek pilnveidota dalībnieku vispārējā fiziskā sagatavotība un notiek teorētiskās nodarbības par kāpšanas iespējām Latvijā, sporta vēsturi, u.t.t. Visa gada garumā teorētiskās iemaņas tiek pārbaudītas praksē, dalībniekiem startējot dažādās kāpšanas sporta sacensībās.

Kāpšanas sporta pulciņā audzēkņi:

  • Apgūs vispārīgu informāciju par alpīnismu,

klinšu kāpšanu un kāpšanas sportu.

  • Atpazīs un pielietos dažādu drošības inventāru,

apgūs drošināšanas iemaņas.

  • Apgūs kāpšanas tehnikas pamatelementus

un drošības tehnikas noteikumus kāpšanas laikā.

  • Aktīvākajiem dalībniekiem būs iespēja

piedalīties kāpšanas sporta sacensībās.

Nodarbības plānotas divas reizes nedēļā

uz vienas no Rīgā esošām kāpšanas sienām Rīgas Juglas vidusskolā.

Informācija:

[email protected]

 [email protected]

 [email protected]