Jaunums! Rīgas Skolēnu pilī no 22.novembra darbu uzsāks franču valodas pulciņš 5 un 6 gadus veciem bērniem

Skolotāja Agnija Kempele piedāvā nodarbības,

kuru galvenā ideja ir tā, ka skolotājs visu laiku runā franciski.

 

Franču valoda ir līdzeklis komunikācijai. Pirmajā mācību gadā galvenokārt notiek klausīšanās prasmju attīstība, otrajā gadā – runāšanas prasmju attīstīšana.

Šajās nodarbībās tiek integrētas dziesmas, dejas, filmas, sports, spēles, vizuālā māksla, rokdarbi, matemātika, dabas zinības, sociālās zinības, ētika.

 

Lietojot šo metodi darbā ar pirmsskolas bērniem, tiek attīstītas visas iemaņas, kas būs nepieciešamas skolas dzīvē un citu svešvalodu apguvē.

 

Pirmā nodarbība sestdien, 22.novembrī, plkst.14.00   Rīgas Skolēnu pils 201.telpā.

 

Informācija: 29450375