Jauno arheologu ekskursija Rīga – Lielvārde – Skrīveri – Koknese – Pļaviņas – Rīga

5.oktobrī Arheloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņa audzēkņi devās mācību ekskursijā apzināt Piedaugavas arheoloģiskos un vēstures pieminekļus, kā arī baudīt rudenīgo Latvijas dabu. Diena bija dzestra, bet saulaina. Pirmais apskates objekts bija Lielvārdes Uldevana koka pils. Jau pie ieejas vārtiem mūs sagaidīja pils saimnieks tērpies greznā vēlā dzelzs laikmeta latgaļu vīrieša tērpā un apbruņojumā. Te, klausoties aizraujošo stāstu par cilvēku dzīvi vēlajā dzelzs laikmetā, mēs redzējām rekonstruētos pils nocietinājumus, dzīvojamās un saimniecības ēkas. Mums parādīja arī septembra sākumā atrastā 16. gadsimta monētu depozīta vietu.

 

Nākošā pieturas vieta bija Aizkraukles pilskalns ar tam tuvumā esošajiem diviem kapulaukiem, 13. gadsimta baznīcas vietu. Ļoti iespaidīgs bija varenā pilskalna veidols kā arī skats no pilskalna uz Daugavas senleju. Kokneses pilsdrupas šodien bija pulcējušas daudzus ekskursantus. To varenās drupas meta teiksmainus atspulgus dzidrajā Daugavas ūdenī un bija grūti iedomāties, ka kādreiz šī varenā pils atradusies augstā paugurā. Daudz izziņas materiālu par šo vietu- senlatviešu pilskalnu, mūra pili, par arheoloģiskajiem izrakumiem, pat daļa te atrasto senlietu bija izvietots pie ieejas pilsdrupās uzceltajā nelielajā mājiņā ierīkotajā ekspozīcijā.

 

Šo braucienu noslēdza nākošās vasaras iespējamās izrakumu vietas apskate. Tomēr te mūsu skolotāja kļuva ļoti domīga… Piekusuši, bet bruņojušies ar jauniem iespaidiem un atziņām, kāpām autobusā, kuru raiti mājup vadīja mūsu šoferītis Vilnis.

 

Ināra Kuniga,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Arheoloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņa

Interešu izglītības skolotāja

inarakuniga@gmail.com