Jau 11. reizi noticis tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija”

Šogad 23.februāris lika sajust visiem pavasara tuvumu – spīdēja saule, smaržoja daba, dziedāja putni un kā katru gada šinī laikā Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” kopā sabrauca tautas dziesmas dziedāt griboši bērni un jaunieši. Šeit jau 11. reizi notika tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija”. Konkursa pamatideja ir veicināt jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas vēlmi, jo apzinoties piederību savām saknēm, mēs kļūstam stipri un pašapzinīgi mūsu straujās dzīves dalībnieki.

Jāteic, ka visi konkursa dalībnieki pelnījuši uzslavas, jo nostāties publikas priekšā un bez instrumentāla pavadījuma nodziedāt divas tautas dziesmas tādā manierē, kā tās dziedātas atbilstošās situācijās jau gadsimtiem ilgi, ir sarežģīts darbs. Konkursā dzirdējām gan šūpļa dziesmas, gan jaunu meitu rotāšanas dziesmas, ko dziedāja pavasaros ārā uz kalna, gan Masļeņicas (krievu tautai – Meteņi) dziesmas, gan bērnu rotaļdziesmas. Dziedot jebkuru dziesmu, galvenais ir noticēt sev, iemīlēt dziesmu, saprast kā, kad un par ko dziedāts un tad gan klausītājs, gan pats dziedātājs gūst baudu no priekšnesuma. Un šogad šādas dāvanas saņēmām ļoti daudz, jo klausīties skaistajās un daudzveidīgajās balsīs bija tiešām bauda.

 

Paldies audzēkņiem un viņu skolotājiem no Rīgas Avotu pamatskolas folkloras kopas „Zīle”, Rīgas 54.vidusskolas folkloras kopas „Birjuļki”, Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle”, Bērnu un jauniešu centra Auseklis mūzikas studijas, Rīgas Lietuviešu folkloras kopas „Circenis”, Zaķumuižas pamatskolas folkloras kopas „Oglītes” un Bērnu un jauniešu kamerkora „Tonika”! 12 labākie priekšnesumi, iegūstot augstāko vērtējumu – 1.pakāpi – piedalīsies jau konkursa finālā kopā ar visas Latvijas labākajiem dziedātājiem.

 

Dina Liepa

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Folkloras kopas „Kokle” vadītāja,

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs

Folkloras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

www.rsp.lv

http://www.intereses.lv/

kokles1980@gmail.com

dina.liepa@intereses.lv

Tālrunis: +371 28232687