Izstāde “Ziemas motīvi”

Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā (Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) no 2017.gada 6.janvāra līdz 23.februārim skatāma Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” mākslas jomu pulciņu audzēkņu darbu izstāde “Ziemas motīvi”:

kokapstrāde un dizains (skolotājs Arvīds Matusēvičs);

rotaslietu darināšana (skolotāja Maruta Kvēpa);

modes akadēmija (skolotāja Elga Šmite);

keramika (skolotāja Arta Vārna);

zīmēšana un gleznošana (skolotājas Māra Mickeviča, Inta Stupāne, Inese Gūtmane);

mākslas pulciņš “Jautrās krāsas” (skolotāja Marta Krasta);

mākslas pulciņš “Krāsa un forma” (skolotāja Dagnija Ramane);

tekstildizains (skolotāja Aija Gagaine).

 

Viva Dzene, viva.dzene@intereses.lv
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās mākslas metodiķe