IZSTĀDE atklāta!

5.oktobrī atklāta topošās mākslinieces MELĀNIJAS ROZENTĀLES personālizstāde “Pārsteigums”.

Izstādes atklāšanā virmoja svētku, rudens un gandarījuma sajūta par paveikto. Mūsdienu deju grupas “Karkadē” meitenes dejoja vieglu un graciozu kustību deju, izpaužot jaunības maksimālo iespēju nesasniedzamās robežas.

Direktore Māra Vilciņa ar sirsnīgu runu pasniedza pateicības rakstu un saldumus, lai rodas enerģija jauniem mākslas darbiem.

Jaunā māksliniece atklāja savus iedvesmas avotus izrādās, ka viens no tiem bija grupas “Beatle” mūzika, brīvā atmosfēra mākslas pulciņā “Krāsa un forma” un draudzene Emīlija Zalcmane, kura arī savu zīmēšanas talantu atklājusi šajā pulciņā. Melānija šeit jūtas ērti, attīsta mākslas prasmes, ir iedvesmota no apkārtējiem cilvēkiem, un plāno turpināt zīmēšanu Jāņa Rozentāla mākslas skolā.

Melānijas mamma ir gandarīta par meitas paveikto, vienmēr atbalstījusi jebkuru meitas vēlmi, lai meklētu un atrastu meitenes talantu.

Zīmēšanas pulciņa skolotāja Dagnija Ramane pastāsta, ka pirmo reizi uz pulciņu Melāniju atveda mamma, kad viņai bija 12 gadi. Gadu viņa mēģināja apvienot tenisa un zīmēšanas nodarbības. Melānija apmeklēja zīmēšanu sestdienās. Tad sekoja gada pārtraukums, lai saprastu, kas tad viņu īsti saista un kādas ir viņas intereses. Pagāja gads, Melānija atsāka zīmēšanas nodarbības ar pārliecību, ka mākslai ir jābūt viņas dzīves sastāvdaļai.

Pēc izstādes atklāšanas brīvā atmosfērā notiek sarunas par mākslu un jauno mākslinieci, un pie organizatoru sagādātajām siera bumbiņām, saldumiem un sulas glāzes noslēdzās piepildīta sajūta par paveikto.

Milzīgs paldies skolotājai Dagnijai Ramanei.

Paldies izglītības metodiķei Antrai Derkevicai par atmosfēras radīšanu.

Izstāde apskatāma līdz 27.oktobrim, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”, izstāžu zālē, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā

Teksts, foto

Dace Lazdiņa

izglītības metodiķe

Mūsdienu deju grupas KARKADĒ meitenes
direktore Māra Vilciņa
Melānija ar mammu
Melānija, skolotāja Dagnija un Emīlija