Izskanējis koncerts „TDA „Uguntiņa” un draugi”

Reizi četros gados Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Tautas deju ansamblis “Uguntiņa” rīko koncertu ar saviem draugiem. Šoreiz draugu pulkā tika aicināti gan seni, gan pavisam jauni draugi – koklētāju ansamblis “Austriņa”, meiteņu kamerkoris “Tonika”, koris “Accolada”, folkloras kopa “Kokle” un lietuviešu Tautas deju ansamblis “Kauškutis” no Mažeiķiem.

 

Sestdien, 21.februārī plkst.17.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielā zālē „Uguntiņa” dejoja “dzīvās” mūzikas un a’capella pavadībā. Ar to arī šis koncerts atšķīrās no daudziem citiem. Skatītāji ar sajūsmu un nebeidzamiem aplausiem sumināja dejotājus, mūziķus un dziedātājus.

 

Koncertā kopā tika izdejoti tādi darbi kā “Maģais dancis”, “Sijā auzas”, “Maza, maza ābelīte”, “Sērdienīte”, “Dancot gāju ar meitām”, “Bāliņam div’ māsiņas”, “Saule brida rudzu lauku”, “Spāņu deja”, “Melodija”, “Eņģelītis”, “Lācīt’s kāpa ozolā” un “Sasala jūrīna”.

 

Dejot “dzīvās” mūzikas pavadījumā ir neapšaubāmi interesantāk, to izjuta gan dejotāji, gan skatītāji. Daudz aplausu izpelnījās arī mūsu lietuviešu draugi “Kauškutis”. Draudzības koncerts izskanēja ar deju “Sasala jūrīna” – kurā dejoja, dziedāja un spēlēja visi koncerta dalībnieki. Skatītāji ar aplausu vētru pieprasīja šīs dejas atkārtojumu.

 

Gan dalībnieki, gan skatītāji guva baudu no šī koncerta, to apliecināja arī daudzie pateicības vārdi, kas tika izteikti pēc tā.

 

Informāciju sagatavoja:

Gita Ūdre, gitaudre@inbox.lv

Mākslinieciskā vadītāja, Tautas deju ansamblis “Uguntiņa”

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

www.rsp.lv