Īstenojam projektu, lai padarītu mūsu pagalmu draudzīgāku ģimenēm ar bērniem

Piedalies izsakot savu viedokli ar aptaujas anketas palīdzību!

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” ir senākā un lielākā interešu izglītības iestāde Rīgā. No 1994.gada mūsu mājvieta ir Rīgas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis – ēka Krišjāņa Barona ielā 99, kas celta 1880.gadā eklektisma stilā. Šogad savas pastāvēšanas astoņdesmitgadē gribam aktualizēt mūsu mājvietas un tai piegulošās pagalma teritorijas renovēšanas nepieciešamību. Centra teritorijai pastāv daudzas iespējas attīstībai, kā piemēram, āra mācību un atpūtas vietu organizēšana, atraktīvu izglītojošo elementu ierīkošana, ”zaļās” estrādes ar brīvdabas pulcēšanās vietu ierīkošana, u. c. Attīstot zaļo domāšanu, nepieciešams nodrošināt vides pieejamību velosipēdistiem, cilvēkiem ar bērnu ratiņiem un kustību traucējumiem, jānomaina novecojušie celiņu segumi un jāātjauno ūdens noteces sistēma. 

Uzsākot projektu ”BJC “Rīgas Skolēnu pils” pagalms – draudzīga vide ģimenēm ar bērniem”, vēlamies aicināt Centra apkaimes sabiedrību iesaistīties plānotajās aktivitātēs – TIEŠSAISTES INFORMATĪVAJĀ VEBINĀRĀ, RADOŠO DARBU KONKURSĀ un SABIEDRĪBAS APTAUJĀ, iepazīties ar mūsu idejām, izteikt savu viedokli un atbalstīt šo iniciatīvu. Sekojiet projekta aktivitātēm Facebook https://www.facebook.com/BjcRigasSkolenuPils/, lai uzzinātu par jaunumiem un konkrētiem plānoto aktivitāšu datumiem jau drīzumā!

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

BJC “Rīgas Skolēnu pils” izglītības metodiķe

Kristīne Lāriņa