Ir noslēdzies projekts ,,Mana zaļā Latvija’’

BJC ,,Rīgas skolēnu pils’’ sporta tūrisma treneres organizēja projektu ,,Mana zaļā Latvija’’, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. 2011.gadā 22.-23. oktobrī. Pārgājienā varēja piedalīties vispārējo un interešu izglītības iestāžu audzēkņi no 6. līdz 12.klasei. Dalībniekiem kopā ar savu skolotāju bija jāaizplāno divu dienu maršruts pa Babītes un Valgundes pagastu iekļaujot nakts mājas, kura visiem dalībniekiem bija viena Kalnciema vidusskola. Plānojot pārgājienu katrs varēja izvēlēties sev piemērotākos apskates objektus un noteikt cik daudz kilometrus vēlas noiet pirmajā un otrajā dienā. Kalnciemu vidusskolā notika konkurss, kurā prezentācija izplānoto divu dienu maršrutu, prezentācijas vērtēja eksperti, kuri pārgājiena organizēšanu, plānošanu un izpildi ļoti labi pārzina. Ekspertu komisijā bija Māra Vilciņa, Inga Liepiņa, Lāsma Lūse. Pēc prezentācijas pārgājienu dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz novadpētniecības jautājumiem, kuri tika veidoti par Babītes pagastu, Valgundes pagastu. Vakara programmā bija arī sadraudzības vakars, kurā visi dalībnieki veicot dažādus uzdevumus iepazinās ar citu skolu pārgājienu dalībniekiem.

No rudenīgā laika nenobijās Misas vidusskolas tūrisma audzēkņi un Rīgas skolēnu pils sporta tūrisma audzēkņi. Kā arī pārgājienā iesaistījās studenti no LSPA. Kopumā no visām grupām tika apskatīti tādi apskates objekti kā: Ložmetējkalns, Valgundes sieviešu klosteris, buku audzētava, Ziemassvētku kaujas muzejs ,,Mangaļi’’ mājā, Moto sporta muzejs Ozolniekos. Konkurss tika vērtēts divās klāšu grupās no 6.-9.klasei un no 10.-12.klasei abās klašu grupās sīva konkurence notika starp RSP audzēkņiem un Misas vidusskolas audzēkņiem. Apkopojot prezentācijas vietas un novadpētniecības rezultātus 6.-9.klašu grupā 1.vietu ieguva ,,Rīgas skolēnu pils‘’ audzēkņi un 2.vietu ieguva Misas vidusskolas audzēkņi. 10.-12.klašu grupā rezultāts bija tāds pats, 1.vietu ieguva ,,Rīgas Skolēnu pils’’ audzēkņi un 2.vietu ieguva Misas vidusskolas audzēkņi.

Pārgājienu dalībniekiem piedaloties projektā ,,Mana zaļā Latvija’’ tika iegūta vērtīga  pieredze, kā saka katrs mācās no savām kļūdām.  Nākam reiz rūpīgāk izplānos maršrutu un objektīvāk novērtēs grupas fizisko līmeni.

Pasākuma organizatori vēlas  pateikties visiem dalībniekiem kas piedalījās un veica savu iepriekš izplānotos maršrutus, kā arī Kalnciema vidusskolas direktorei par viesmīlīgo uzņemšanu un ēdnīcas vadītajam par gardajām ēdienreizēm. Cerams, uz tikšanos nākam gadā , kāda citā Latvijas pusē un ar jauniem apskates objektiem.

Lāsma Lūse, Skolēnu pils sporta tūrisma  pulciņa skolotāja