Integrācijas projekts “Pils – mūsu kopīgās mājas”

2023.gada 19.aprīlī tika īstenots integrācijas projekts ”Pils – mūsu kopīgās mājas”. Piedalījās Angļu valodas un Latviešu valoda sveštautiešiem audzēkņi. Projekta mērķis apvienot dažādu tautību bērnus vienotā pasākumā un veicināt piederības sajūtu iestādē.

Projektā piedalījās dažādu tautību bērni – latvieši, krievi, ukraiņi, vjetnamieši un ķīnieši, kopā veidojot piecas komandas. Lai projekts īstenotos veiksmīgāk, sākumā Latvijas Sporta pedagoģijas praktikante Anna vadīja saliedēšanās rotaļas visiem dalībniekiem. Turpinājumā sekoja komandu darbs, kurā dalībnieki sagatavoja un prezentēja savas tautas nacionālos ēdienus, dziedāja dziesmu un, iesaistot arī citus dalībniekus, izspēlēja rotaļu. Komandās apspriežoties, dalībniekiem bija jāatbild uz trim jautājumiem par pili: 3 lietas, kas patīk pilī; 2 lietas, kas nepatīk pilī, un 1 lieta, ko vēlētos ieviest pilī. Mūsu Pilī viņi vēlētos redzēt daudz draugu, dzīvniekus un akvaparku.

Lai vēlmes piepildītos, katram dalībniekam bija jāpiepūš balons.

Secinājums: visiem bērniem patīk rotaļas, aktivitātes un draudzīga kopā darbošanās.

Tas bija brīnišķīgs un pieredzes bagāts pasākums.

Liels paldies

Angļu valodas skolotājai Lilitai Rubinei

Latviešu valoda cittautiešiem skolotājai Antrai Derkevicai

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas praktikantei Annai.

Projekta autore

Izglītības metodiķe

Dace Lazdiņa