Informējam

Informējam, ka skolotāju Zanes Baltalksnes (vijoļspēle) un Artas Vārnas (keramika, tēlniecība) slimības dēļ, nodarbības pulciņos nenotiks līdz 1.maijam.