Informācija

Informējam, ka skolotājas Ligitas Kanderes slimības dēļ nodarbības vācu valodas pulciņā šonedēļ nenotiks.