IN MEMORIUM

Liec, Laimiņa, man mūžiņu,
Kādu pati gribējusi.
Ja liec labu, tad liec ilgu,
Ja nelabu, tad liec īsu.
/latviešu tautas dziesma/

Šis raksts ir mūsu lielais paldies Mārītei Osei (08.11.1936 – 25.01.2022) par dziļajām pēdām, ko viņa atstājusi savu mūžu vadot.
Paldies par drosmi, pašaizliedzību, uzņēmību, neatlaidību un mīlestību. Tā varētu turpināt, jo pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kuriem Mārīte ir bijusi padomdevēja, aizstāve, drošs plecs smagu dzīves posmu periodos.
Arī Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” ir lepna, jo tieši šeit 1980.gadā Mārīte uzņēmās organizēt un vadīt toreizējā Rīgas Pionieru pilī, kas atradās Livonijas ordeņa senajā ēkā, folkloras kopu “Kokle”. Tajā laikā bērnu folkloras kopas bija retums, “Kokle” bija otrā bērnu folkloras kopa valstī.

Mārītes vēlme par seno tradīciju tālāknodošanu radās sadarbībā ar saviem domubiedriem. Tas bija laiks, kad nesen bija izveidojušās folkloras kopas “Sendziesma” un nedaudz vēlāk arī “Skandinieki”, kuru izveidē savs impuls nāca arī no Mārītes. Ir liela drosme sākt ko jaunu, būt pirmajam. Šī Mārītei piemītošā īpašība ļāva Latvijas folkloras kopienas dzīvē radīt vēl vairākas jaunas folkloras kopas, kuras darbojas joprojām un, kurām Mārīte ir veiksmīgi izvēlējusies sevis turpinātājus. Joprojām Rīgas Skolēnu pilī darbojas folkloras kopa “Kokle”, Jūrmalā folkloras kopa “Mare” un Mārītes īpašais lolojums bērnu folkloras kopa “Zīlītes” Rīgas 3.pamatskolā.
Paldies, skolotāj, par piemēru, dalīšanos dzīves gudrībās, par visu pozitīvo, ko esam saņēmuši mēs, kam bijis tas gods būt ar Jums līdzās kaut vai neilgu brīdi.

Pateicībā par folklorai veltīto mūžu –
Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” kolektīvs.