in memoriam AUDIONA LĪVENTĀLE

1925. gada 20. jūlijs – 2012. gada 13. maijs

1948.gadā toreizējā Latvijas PSR Izglītības ministrijas LPSR Pionieru pilī par baleta pulciņa vadītāju sāka strādāt jauna pedagoģe Audiona Līventāle. Šis gads ir arī Tautas deju ansambļa „Uguntiņa” dibināšanas gads. Pulciņš, kurā sākumā darbojās tikai meitenes, no pārdesmit audzēkņiem gadu gaitā pārtapa par kolektīvu ar gandrīz 300 dejotājiem vecumā no 4 līdz 20 gadiem. Rīgas Skolēnu pils un TDA „Uguntiņa” ir A. Līventāles pirmā un vienīgā darba vieta, kurai viņa ir veltījusi 58 sava mūža gadus.TDA „Uguntiņa” bija skolotājas lolojums, tā bija visa viņas dzīve. Skolotāja Līventāle ļoti neuzkrītoši audzināja bērnos un jauniešos devēja prieku, to, ka uz skatuves tu esi „dāvinātājs”, tavai dāvanai ir jābūt skaistai, lai gribētos ar tevi satikties vēl un vēl. A. Līventāle bija radoša personība – pirmā Latvijā, kas izveidoja horeogrāfijas un iestudēja bērnu baletus – „Dzeltenais stārķis”, „Sprīdītis”, „Čipolino”, „Lolitas brīnumputns”, „Kaķīša dzirnaviņas”, „Īkstīte”.

Skolotājas Līventāles skola – tā bija sevišķa skola, no kuras katrs audzēknis pasmēlis ko savu, vienīgi sev dzīvē nepieciešamo: profesionalitāti un atbildību visā, ko dari. Viņas audzēkņi ir: Olga Žitluhina – Latvijas Kultūras akadēmijas Horeogrāfijas nodaļas vadītāja, Vladimirs Ponomarjovs, Vasīlijs Goršānovs, Raimonds Martinovs,  Kristīne Čamane, Jeļena Ivanova – Latvijas Nacionālās Operas baleta solisti. Daudzi bijušie TDA „Uguntiņa” dalībnieki šodien vada deju kolektīvus, ir kļuvuši par Latvijā pazīstamiem horeogrāfiem. Arī šodien TDA „Uguntiņa” strādā A.Līventāles audzēkņi – Juris Čakans, Agnese Stanke, Sabīne Ūdre, Andris Sakss, kolektīva mākslinieciskā vadītāja Gita Ūdre. Nosauktie ir tikai dažas spilgtākās personības, kas saistījušas savu dzīvi ar deju, bet cik daudz brīnišķīgu skolotāju, ārstu, sabiedrisko darbinieku „Uguntiņas” elpu jūt vēl šodien. Skolotājas audzēkņu skaits mērāms tūkstošos.

Skolotājai A.Līventālei piemita dziļa tolerance, izcili kritiska attieksme pret sevi un spēja neuzkrītoši, bet noteikti „pacelt jaunos”. A.Līventāle daudzkārt lūgta palikt strādāt par ierindas skolotāju kolektīvā, to respektēja.

Skolotājai Audionai Līventālei bija piešķirts Nopelniem bagātās skolotājas Goda nosaukums un Rīgas pilsētas interešu izglītības nominācijas „Par mūža ieguldījumu” Laureāta nosaukums.

Izvadīšana no I Meža kapu kapličas piektdien, 18. maijā plkst. 14:00.

TDA „UGUNTIŅA” un Rīgas Skolēnu pils