Ieskandinām Meteņus un gaidām pavasari

Šodien, 12.februārī Rīgas Skolēnu pils Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanās centra “Mazais Prātnieks” ķekatnieki ieskandināja Meteņu gaidīšanu. Paši svētki šogad svinami 17.februārī.

 

Meteņu svinēšanā saglabājušās senas vecā gada aizvadīšanas tradīcijas, jo senajām indoeiropiešu tautām gadumija bijusi tagadējā februāra vidū. Agrāk latviski ar vārdu „meti” apzīmēja laika griežus, mēru. Meteņos izbeidzas ziema, un nākamā dienā – Pelnu dienā – sākas pavasaris un jauns gads.

 

Kā Meteņus svinēja kādreiz.

Meteņos bija jāēd un jādzer līdz mielēm. Šajā laikā tika kautas cūkas, tāpēc tradicionālie svētku ēdieni bija cūkas galva un plāceņi. Vecāki meta dāvanas saviem bērniem no istabas augšas, jo Laima meteņos no augšas metot savas dāvanas. Tāpat kā visos ziemas svētkos, arī šajā laikā gājuši ķekatās, gājuši un braukuši ciemos. Tiek dedzināts Saulgriežu ugunskurs, veikti rituāli ar raganu mēļu siešanu un ziedojumiem. Ugunskurā tiek sadedzināti pagājušās vasaras Līgo svētku vainagi. Itin bieži dedzina salmus, dažviet no salmiem ir darināti kādi tēli, kuri vispirms noripināti no kalna un tad sadedzināti, – tiek sadedzināta un projām raidīta ziema.

 

Informāciju apkopoja:

Iveta Freimane, skolenupils@gmail.com

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

https://www.facebook.com/BJCRSP