Grundtvig projekta “Segundas lenguas y nuevas tecnologias” (Svešvalodas un jaunās tehnoloģijas) partneru tikšanās Rumānijā

No 19. līdz 24. februārim Rumānijas pilsētā Timišoara notika ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta “Segundas lenguas y nuevas tecnologias” (Svešvalodas un jaunās tehnoloģijas) partneru  tikšanās.

Latviju šajā projektā pārstāvēja Rīgas Skolēnu pils un Rīgas Interešu Izglītības Metodiskais Centrs.

Pārējie partneri bija: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE CEHEL (Spānija), „Learnwell Oy” (Somija),   INSTITUTO INTERCULTURAL DE TIMISOAR I (Rumānija), ASSOCIAZIONE INNOVAZIONE E DIFFUSIONE PERLO  SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTALE (Itālija).Projekta  mērķis ir apgūt un popularizēt tehnoloģiju pielietojumu metodes izglītības sistēmās, iekļaujot dalībvalstu kultūras aspektu. Pēdējā laikā īpaši svešvalodu mācīšanā pieaugusi interese par tehnoloģiju izmantošanu un jaunu  mūsdienīgas komunikatīvās metodikas pielietojumu. Kultūras aspekts ir svarīgs valodu apguvē, jo palīdz izprast valodu, komunikāciju situācijas un komunikāciju veidus.

Tikšanās laikā partneri dalījās pieredzē un vienojās par tālāko darbu metodisko materiālu izstrādē un popularizēšanā.

Fotogalerija: www.rsp.lv

Tatjana Gvozdeva, Skolēnu pils interešu izglītības skolotāja