Grāmatas “Rušenicas pilskalans” atvēršanas pasākums!

2023.gada 16.februārī plkst. 16.00 bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Velvju zālē grāmatas “Rušenicas pilskalns” atvēršanas pasākums. Grāmatas autore Ināra Kuniga BJC “Rīgas Skolēnu pils” strādā kopš 1976. gada par “Arheoloģija un Vecrīgas vēsture” pulciņa skolotāju. Ināra – arheoloģijas profesiju izvēlējās nonākot 1965.gadā Pionieru pils Arheoloģijas pulciņā pie skolotājas Stefānijas Urtānes. Ar savu aizrautību arheoloģijā iesaistījusi vairākas paaudzes, ieskaitot savu meitu Lieni. Grāmata ir par praktisku pulciņa darbošanos un datu iegūšanu, vasaras nometnēs, no 2002. gada līdz 2010. gadam Latgalē, Rušenicas pilskalnā.

Rušenicas pilskalna izrakuma dalībnieki ir kādreizējie arheoloģijas pulciņa audzēkņi, nu jau izauguši, lai arī katram ir savs dzīves gājums, taču ikvienam ir savas personīgās atmiņas un izjūtas par kopā pavadītajām vasarām. Kaspara un Kristapa atmiņa: “Laukumā kā kaujā smagā, odi, dunduri lec krāgā. Mājās gaida gardas veltes, atpūta un ūdens peldes. Tādā garā, tādā zarā, Ināras un odu varā divas nedēļas no vietas notiek neticamas lietas.”

Rušenicas pilskalnā iegūtie dati liecina, ka pilskalns ar pārtraukumiem ir apdzīvots vairākkārt. Senākais apdzīvotības perioda datējums ar vēlā bronzas laikmeta beigām – agrā dzelzs laikmeta sākumu. Izrakumu materiāls ir nozīmīgs speciālistiem tālākos pētījumos un visiem interesentiem Latvijas senvēstures izzināšanā.

Arheoloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņa moto: “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”.

Nāciet un atvērsim grāmatu kopā!

Izglītības metodiķe

Dace Lazdiņa

dlazdina3@edu.riga.lv