GIF Animācijas Filmu Festivāls Internetā

Jau vairākus gadus BJC „Rīgas Skolēnu pils” kopīgi ar RD IJSD organizē GIF animācijas filmu festivālu Internetā. Katru gadu žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Latvijā atzīti mākslinieki, izvērtē vairākus simtus festivālam iesūtītos darbus. Festivāla mērķis: veidot skolniekiem un bērniem interesantu vidi Internetā, rosināt mākslas skolotājus sadarbībā ar datoru skolotājiem izmantot interneta interaktīvās iespējas, popularizēt kino izglītību.

Festivāls notiks arī šogad. Piedalīties aicinām visus Latvijas skolu un interešu izglītības iestāžu bērnus un jauniešus līdz 18 gadiem. Kā viesus aicinām piedalīties bērnus un jauniešus no citām valstīm.

Līdz novembrim: darbu iesūtīšana uz GIFAFFI 2008 FILMU SKATES KINOTEĀTRI (filmu skaits nav ierobežots – kinoteātra filmas žūrijas komisija KINOTEĀTRA filmas nevērtēs);

Novembrī tiks atklāta GIFAFFI KONKURSA SKATE – konkursa skatē katrs autors piedalās ar  3 savām labākajām filmām;

Ja nepieciešams, skolotājiem tiks rīkoti semināri un animācijas darbnīcas skolās.

PIETEIKŠANĀS:

Festivāla dalībnieki sūta GIF animācijas filmiņas uz interneta lapas GIFAFFI 2009 KINOTEĀTRI www.caps.lv/gifaffi

Festivāla dalībnieki reģistrējas FILMU SKATĒ

Papildus sūtīt šādu informāciju:

Filmas nosaukums

Filmas autora vārds
Dzīvesvieta vai skolas vai interešu izglītības iestādes nosaukums (ja filma veidota skolā)
Skolotāja vārds (ja filma veidota ar skolotāja atbalstu)
E-pasts

DARBU ATLASE

Filmas tehnika jebkura: zīmēta, leļļu, foto, 3dimensiju, …

Netiks pieņemti darbi ar cilvēka pašcieņu pazemojošu saturu.

Filmai jābūt oriģinālai – filmu veidojot nedrīkst izmantot citu autoru darbus un tēlus.

Maksimālais pieļaujamais filmas faila lielums– 100KB

Maksimālais pieļaujamais filmas izmērs 200x200 pikseli

Kontaktpersona: Tatjana Gvozdeva

Tel. 29671052, e-pasts gifaffi@inbox.lv

Sīkāka informācija interneta lapā www.caps.lv/gifaffi

Festivālu atbalsta: RD IJSD, Valsts Kultūrkapitāla fonds, „Arsenāls”, animācijas filmu studija „Dauka”, SIA „Lāči”, kino „Rīga”, filmu studija „Animācijas Brigāde”.